ฮ่องกง...สายบุญ 3 วัน 2 คืน
ฮ่องกง...สายบุญ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
รหัสทัวร์ HKG003A
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 10 - 12 มี.ค. 61 / 23 - 25 มี.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก [ - / - / - ]
  Day 2 : วิคตอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา – ช้อปปิ้งCITY GATE OUTLET – SYMPHONY OF LIGHTS [ B / L / D ]
  Day 3 : วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – สำนักชีฉีหลิน – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 - 12 มี.ค. 61
14,900
23 - 25 มี.ค. 61
14,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X