ฮ่องกง - เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
ฮ่องกง - เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสทัวร์ HKG01_CX
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 24 - 26 พ.ย. 61 / 29 - 31 ธ.ค. 61 / 12 - 14 ม.ค. 62 / 09 - 11 ก.พ. 62 / 09 - 11 มี.ค. 62 / 23 - 25 มี.ค. 62 / 30 มี.ค. 62 - 01 เม.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets-เซินเจิ้น [ - / - / D ]
  Day 2 : เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove [ B / L / D ]
  Day 3 : วัดแชกงมิว-เจ้าแม่อวนอิม รีพลัสเบย์-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
24 - 26 พ.ย. 61
29 - 31 ธ.ค. 61
12 - 14 ม.ค. 62
09 - 11 ก.พ. 62
09 - 11 มี.ค. 62
23 - 25 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62 - 01 เม.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X