ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 4,994 บาท
รหัสทัวร์ F18
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 12 - 14 ต.ค. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.- / 19 - 21 ต.ค. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.- / 26 - 28 ต.ค. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.- / 23 - 25 พ.ย. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.- / 30 พ.ย. 60 - 02 ธ.ค. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.- / 07 - 09 ธ.ค. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.- / 14 - 16 ธ.ค. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.- / 21 - 23 ธ.ค. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.- /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น (รถไฟ) [ - / - / D ]
  Day 2 : เซินเจิ้น – จำลองเมืองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน พิเศษ – โชว์ม่านน้ำ [ B / L / D ]
  Day 3 : เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วิคตอเรียพ้อยท์ - อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดแชกง - จิวเวอร์รี่ – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 14 ต.ค. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.-
4,994
5,000
5,000
5,000
4,500
19 - 21 ต.ค. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.-
4,994
5,000
5,000
5,000
4,500
26 - 28 ต.ค. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.-
4,994
5,000
5,000
5,000
4,500
23 - 25 พ.ย. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.-
4,994
5,000
5,000
5,000
4,500
30 พ.ย. 60 - 02 ธ.ค. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.-
4,994
5,000
5,000
5,000
4,500
07 - 09 ธ.ค. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.-
4,994
5,000
5,000
5,000
4,500
14 - 16 ธ.ค. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.-
4,994
5,000
5,000
5,000
4,500
21 - 23 ธ.ค. 60 อายุไม่ถึง18ปี ราคา 5,000.-
4,994
5,000
5,000
5,000
4,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X