ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 4 เมือง วัดแชกงมิว เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน เวเนเชี่ยน เซนา
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 4 เมือง วัดแชกงมิว เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน  เวเนเชี่ยน  เซนา
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสทัวร์ HOK04RJ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-เซินเจิ้น [ - / - / D ]
  Day 2 : จูไห่-ถนนคู่รัก-หวี่หนี่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-สวนหยวนหมิงหยวน-โชว์หยวนหมิงหยวน [ B / L / D ]
  Day 3 : ร้านบัวหิมะ-ผ้าไหม-หยก-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่ [ B / L / - ]
  Day 4 : ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X