ล่องเรือสำราญ COSTA FORTUNA 5 วัน 4 คืน
ล่องเรือสำราญ COSTA FORTUNA 5 วัน 4 คืน
ทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอกินาว่า
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
รหัสทัวร์ 3
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 12 - 16 ม.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ไต้หวัน [ - / - / D ]
  Day 2 : นาฮา - โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) [ B / L / D ]
  Day 3 : อิชิงากิ (ญี่ปุ่น) [ B / L / D ]
  Day 4 : มิยาโกะจิมะ (ญี่ปุ่น) [ B / L / D ]
  Day 5 : ไต้หวัน [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 16 ม.ค. 61
9,900
9,900
9,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X