เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี 10 วัน 7 คืน
เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท
รหัสทัวร์ GGEU09
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 04 - 13 ธ.ค. 61 / 16 - 25 ธ.ค. 61 / 25 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62 / 08 - 17 ก.พ. 62 / 22 ก.พ. 62 - 03 มี.ค. 62 / 08 - 17 มี.ค. 62 / 22 - 31 มี.ค. 62 / 03 - 12 เม.ย. 62 / 24 เม.ย. 62 - 03 พ.ค. 62 / 10 - 19 พ.ค. 62 / 24 พ.ค. 62 - 02 มิ.ย. 62 / 14 - 23 มิ.ย. 62 / 28 มิ.ย. 62 - 07 ก.ค. 62 / 26 ก.ค. 62 - 04 ส.ค. 62 / 09 - 18 ส.ค. 62 / 30 ส.ค. 62 - 08 ก.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองมิวนิค – เมืองพัสเซา – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ [ - / L / D ]
  Day 3 : เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี – กรุงปราก [ B / L / D ]
  Day 4 : ปราสาทปราก – ชมเขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ [ B / L / D ]
  Day 5 : กรุงปราก – บราติสลาวา (สโลวัค) – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) [ B / L / D ]
  Day 6 : กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา (ออสเตรีย) – หมู่บ้านกรีนซิ่ง [ B / L / D ]
  Day 7 : กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งคาร์เนอร์สตรีท – เซนต์วูลฟ์กัง [ B / L / D ]
  Day 8 : ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองซาลล์บวร์ก – เมืองมิวนิก [ B / L / D ]
  Day 9 : ชมเมืองมิวนิก – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – สนามบินมิวนิก [ B / - / - ]
  Day 10 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 13 ธ.ค. 61
16 - 25 ธ.ค. 61
25 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62
08 - 17 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62 - 03 มี.ค. 62
08 - 17 มี.ค. 62
22 - 31 มี.ค. 62
03 - 12 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62 - 03 พ.ค. 62
10 - 19 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 - 02 มิ.ย. 62
14 - 23 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 07 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 04 ส.ค. 62
09 - 18 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 08 ก.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X