มหัศจรรย์...เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน
มหัศจรรย์...เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR014_DD
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 00 - 00 3 / 04 - 05 พ.ค. 62 / 11 - 12 พ.ค. 62 / 25 - 26 พ.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง- เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง [ - / L / D ]
  Day 2 : ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
04 - 05 พ.ค. 62
11 - 12 พ.ค. 62
25 - 26 พ.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X