มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
รหัสทัวร์ VN081_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 25 - 28 ต.ค. 62 / 01 - 04 พ.ย. 62 / 08 - 11 พ.ย. 62 / 15 - 18 พ.ย. 62 / 22 - 25 พ.ย. 62 / 29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62 / 13 - 16 ธ.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม [ - / - / D ]
  Day 2 : เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์ [ B / L / D ]
  Day 3 : บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร [ B / L / D ]
  Day 4 : ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
25 - 28 ต.ค. 62
01 - 04 พ.ย. 62
08 - 11 พ.ย. 62
15 - 18 พ.ย. 62
22 - 25 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62
13 - 16 ธ.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X