พม่า อินเล อินเลิฟ 3 วัน 2 คืน
พม่า อินเล อินเลิฟ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR061_FD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 27 - 29 เม.ย. 62 / 04 - 06 พ.ค. 62 / 18 - 20 พ.ค. 62 / 25 - 27 พ.ค. 62 / 08 - 10 มิ.ย. 62 / 29 มิ.ย. 62 - 01 ก.ค. 62 / 06 - 08 ก.ค. 62 / 20 - 22 ก.ค. 62 / 03 - 05 ส.ค. 62 / 16 - 18 ส.ค. 62 / 23 - 25 ส.ค. 62 / 30 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 / 06 - 08 ก.ย. 62 / 20 - 22 ก.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา- [ - / - / D ]
  Day 2 : มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง [ B / L / D ]
  Day 3 : เฮโฮ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
27 - 29 เม.ย. 62
04 - 06 พ.ค. 62
18 - 20 พ.ค. 62
25 - 27 พ.ค. 62
08 - 10 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 01 ก.ค. 62
06 - 08 ก.ค. 62
20 - 22 ก.ค. 62
03 - 05 ส.ค. 62
16 - 18 ส.ค. 62
23 - 25 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62
06 - 08 ก.ย. 62
20 - 22 ก.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X