พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9วัด 2 วัน 1 คืน
พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9วัด  2 วัน 1 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 6,996 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 06 - 07 เม.ย. 61 / 07 - 08 เม.ย. 61 / 13 - 14 เม.ย. 61 / 14 - 15 เม.ย. 61 / 15 - 16 เม.ย. 61 / 16 - 17 เม.ย. 61 / 21 - 22 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี – เจดีย์มหาวิชยะ – มหาเจดีย์ชเวดากอง [ - / L / D ]
  Day 2 : เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – พระเจดีย์กาบาเอ – วัดบารมี – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 07 เม.ย. 61
6,996
07 - 08 เม.ย. 61
6,996
13 - 14 เม.ย. 61
7,667
14 - 15 เม.ย. 61
7,667
15 - 16 เม.ย. 61
7,667
16 - 17 เม.ย. 61
6,996
21 - 22 เม.ย. 61
6,996

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X