พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน 3 วัน 2 คืน
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR021_PG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 12 - 14 ก.ค. 62 / 19 - 21 ก.ค. 62 / 27 - 29 ก.ค. 62 / 02 - 04 ส.ค. 62 / 10 - 12 ส.ค. 62 / 16 - 18 ส.ค. 62 / 23 - 25 ส.ค. 62 / 30 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 / 06 - 08 ก.ย. 62 / 13 - 15 ก.ย. 62 / 20 - 22 ก.ย. 62 / 27 - 29 ก.ย. 62 / 12 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 18 - 20 ต.ค. 62 / 25 - 27 ต.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ - / - / D ]
  Day 2 : ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) [ B / L / D ]
  Day 3 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 14 ก.ค. 62
19 - 21 ก.ค. 62
27 - 29 ก.ค. 62
02 - 04 ส.ค. 62
10 - 12 ส.ค. 62
16 - 18 ส.ค. 62
23 - 25 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62
06 - 08 ก.ย. 62
13 - 15 ก.ย. 62
20 - 22 ก.ย. 62
27 - 29 ก.ย. 62
12 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
18 - 20 ต.ค. 62
25 - 27 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X