พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
รหัสทัวร์ MMR001_DD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 01 - 03 ธ.ค. 61 / 15 - 17 ธ.ค. 61 / 21 - 23 ธ.ค. 61 / 22 - 24 ธ.ค. 61 / 28 - 30 ธ.ค. 61 / 29 - 31 ธ.ค. 61 / 30 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 ปีใหม่ / 31 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 ปีใหม่ / 04 - 06 ม.ค. 62 / 05 - 07 ม.ค. 62 / 11 - 13 ม.ค. 62 / 12 - 14 ม.ค. 62 / 18 - 20 ม.ค. 62 / 19 - 21 ม.ค. 62 / 25 - 27 ม.ค. 62 / 26 - 28 ม.ค. 62 / 01 - 03 ก.พ. 62 / 02 - 04 ก.พ. 62 / 08 - 10 ก.พ. 62 / 09 - 11 ก.พ. 62 / 15 - 17 ก.พ. 62 / 16 - 18 ก.พ. 62 / 22 - 24 ก.พ. 62 / 23 - 25 ก.พ. 62 / 01 - 03 มี.ค. 62 / 02 - 04 มี.ค. 62 / 08 - 10 มี.ค. 62 / 09 - 11 มี.ค. 62 / 15 - 17 มี.ค. 62 / 16 - 18 มี.ค. 62 / 22 - 24 มี.ค. 62 / 23 - 25 มี.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพกระซิบ-ย่างกุ้ง [ - / L / D ]
  Day 2 : หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ B / L / D ]
  Day 3 : ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 03 ธ.ค. 61
15 - 17 ธ.ค. 61
21 - 23 ธ.ค. 61
22 - 24 ธ.ค. 61
28 - 30 ธ.ค. 61
29 - 31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 ปีใหม่
31 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 ปีใหม่
04 - 06 ม.ค. 62
05 - 07 ม.ค. 62
11 - 13 ม.ค. 62
12 - 14 ม.ค. 62
18 - 20 ม.ค. 62
19 - 21 ม.ค. 62
25 - 27 ม.ค. 62
26 - 28 ม.ค. 62
01 - 03 ก.พ. 62
02 - 04 ก.พ. 62
08 - 10 ก.พ. 62
09 - 11 ก.พ. 62
15 - 17 ก.พ. 62
16 - 18 ก.พ. 62
22 - 24 ก.พ. 62
23 - 25 ก.พ. 62
01 - 03 มี.ค. 62
02 - 04 มี.ค. 62
08 - 10 มี.ค. 62
09 - 11 มี.ค. 62
15 - 17 มี.ค. 62
16 - 18 มี.ค. 62
22 - 24 มี.ค. 62
23 - 25 มี.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X