พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR051_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 27 - 30 ธ.ค. 61 / 28 - 31 ธ.ค. 61 / 30 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 ปีใหม่ / 31 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 ปีใหม่ / 03 - 06 ม.ค. 62 / 02 - 05 ก.พ. 62 / 09 - 12 ก.พ. 62 / 16 - 19 ก.พ. 62 / 23 - 26 ก.พ. 62 / 02 - 05 มี.ค. 62 / 09 - 12 มี.ค. 62 / 16 - 19 มี.ค. 62 / 23 - 26 มี.ค. 62 / 30 มี.ค. 62 - 02 เม.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม [ - / L / D ]
  Day 2 : พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ [ B / L / D ]
  Day 3 : มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
27 - 30 ธ.ค. 61
28 - 31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 ปีใหม่
31 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 ปีใหม่
03 - 06 ม.ค. 62
02 - 05 ก.พ. 62
09 - 12 ก.พ. 62
16 - 19 ก.พ. 62
23 - 26 ก.พ. 62
02 - 05 มี.ค. 62
09 - 12 มี.ค. 62
16 - 19 มี.ค. 62
23 - 26 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62 - 02 เม.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X