บาหลี 4วัน 3คืน
บาหลี 4วัน 3คืน
ทัวร์ ทัวร์บาหลี
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
รหัสทัวร์ VIP_BAL02_SL
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 08 - 11 ธ.ค. 60 / 15 - 18 ธ.ค. 60 / 22 - 25 ธ.ค. 60 / 29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 / 05 - 08 ม.ค. 61 / 12 - 15 ม.ค. 61 / 19 - 22 ม.ค. 61 / 26 - 29 ม.ค. 61 / 02 - 05 ก.พ. 61 / 09 - 12 ก.พ. 61 / 16 - 19 ก.พ. 61 / 23 - 26 ก.พ. 61 / 01 - 04 มี.ค. 61 / 02 - 05 มี.ค. 61 / 16 - 19 มี.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน [ - / L / D ]
  Day 2 : หมู่บ้านคินตามณี -วัดเทมภัคสิริงค์- ตลาดปราบเซียน -ปุราเบซากิห์ [ B / L / D ]
  Day 3 : ตลาดเมืองอูบุด-วัดบราตัน-วัดเม็งวี-วัดถ้ำช้าง-วิหารทานาต์ลอต-คูต้า [ B / L / D ]
  Day 4 : คูต้า-ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ [ B / - / - ]
  Day 5 : [ - / - / - ]
  Day 6 : [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
08 - 11 ธ.ค. 60
15,900
15 - 18 ธ.ค. 60
14,900
22 - 25 ธ.ค. 60
16,900
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61
14,900
05 - 08 ม.ค. 61
14,900
12 - 15 ม.ค. 61
14,900
19 - 22 ม.ค. 61
14,900
26 - 29 ม.ค. 61
14,900
02 - 05 ก.พ. 61
14,900
09 - 12 ก.พ. 61
14,900
16 - 19 ก.พ. 61
15,900
23 - 26 ก.พ. 61
14,900
01 - 04 มี.ค. 61
15,900
02 - 05 มี.ค. 61
15,900
16 - 19 มี.ค. 61
14,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X