ล่องเรือสำราญ COSTA NEO ROMANTICA 6 วัน 5 คืน
ล่องเรือสำราญ COSTA NEO ROMANTICA 6 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอกินาว่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
รหัสทัวร์ 7
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 12 - 17 ก.พ. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ฮ่องกง [ - / - / D ]
  Day 2 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 3 : นาฮะ - โอกินาวา -ประเทศญี่ปุ่น [ B / L / D ]
  Day 4 : นาฮะ - โอกินาวา -ประเทศญี่ปุ่น [ B / L / D ]
  Day 5 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 6 : ฮ่องกง [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 17 ก.พ. 61
17,900
17,900
17,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X