HONGKONG DUCKLING HARBOUR CRUISE 3 วัน 2 คืน
HONGKONG DUCKLING HARBOUR CRUISE 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
รหัสทัวร์ 01HKGCX
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ขึ้นกระเช้านองปิง 360 [ - / - / D ]
  Day 2 : อ่าวรีพลัสเบย์ – เขาวิคตอเรียพีค – งานฮวงจุ้ย – ปี่เซี่ยะหยก วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ล่องเรือชมอ่าววิคตอเรีย [ B / L / D ]
  Day 3 : อิสระช้อปปิ้ง - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X