อียิปต์ ล่องเรือสำราญสุดหรู 8 วัน 5 คืน
อียิปต์ ล่องเรือสำราญสุดหรู 8 วัน  5 คืน
ทัวร์ ทัวร์อียิปต์
ราคาเริ่มต้น 47,888 บาท
รหัสทัวร์ 05
ระยะเวลา 8วัน 5คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า [ B / L / D ]
  Day 3 : ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสำราญ [ B / L / D ]
  Day 4 : อัสวาน [ B / L / D ]
  Day 5 : อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู - ลุ๊กซอร์ [ B / L / D ]
  Day 6 : ลุ๊กซอร์ – ไคโร [ B / L / D ]
  Day 7 : ไคโร-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-สนามบิน [ B / L / D ]
  Day 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X