อียิปต์ - จอร์แดน เที่ยว 2 ประเทศ 8 วัน 5 คืน
อียิปต์ - จอร์แดน เที่ยว 2 ประเทศ 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อียิปต์
ราคาเริ่มต้น 57,888 บาท
รหัสทัวร์ 02
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพฯ - ไคโร- ปิรามิด -สฟิงซ์ - โรงงานน้ำหอม –โรงงาน กระดาษปาปิรุส [ B / L / D ]
  Day 3 : ไคโร – อเล็กซานเดรีย–หลุมฝังศพใต้ดิน–ชมเสาปอมเปย์ -สวนมอนตาซ่าร์ [ B / L / D ]
  Day 4 : ไคโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่ - ดินเนอร์ครุ๊ซ [ B / L / D ]
  Day 5 : ไคโร –อัมมาน – มาดาบา – เม้าท์ เนโบ – เดดซี - เพตรา [ B / L / D ]
  Day 6 : นครเพตร้า – กรุงอัมมาน [ B / L / D ]
  Day 7 : กรุงอัมมาน – นครเจอราช – ซิตี้ทัวร์ - สนามบิน [ B / L / - ]
  Day 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X