อียิปต์ ผจญภัยแดนฟาโรห์ 4 วัน 2 คืน
อียิปต์ ผจญภัยแดนฟาโรห์ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์อียิปต์
ราคาเริ่มต้น 26,662 บาท
รหัสทัวร์ 01
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : อียิปต์ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – บาบิโลนไคโรเก่า – ป้อมปราการโบราณซิทาเดล -  ไฮไลท์  สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ -  UNSEEN  โบสถ์แขวน – โบสถ์เซ็นต์เซอร์เจียส – โบสถ์ซินนากอก [ - / L / D ]
  Day 3 : เมมพิส –  ไฮไลท์  สิ่งมหัศจรรย์ของโลกมหาปิรามิดแห่งกีซ่า – สฟิงซ์ – Valley Temple – ปิรามิดขั้นบันได – กระดาษปาปิรุส – ร้านน้ำหอม – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง – สนามบินอียิปต์ [ B / L / D ]
  Day 4 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X