ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ LAOS01_FD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 28 - 30 ธ.ค. 61 / 30 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 / 31 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 / 05 - 07 ม.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด [ - / - / D ]
  Day 2 : ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ [ B / L / D ]
  Day 3 : วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
28 - 30 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
05 - 07 ม.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X