ซินจ่าว...เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม 4วัน 3คืน
ซินจ่าว...เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม 4วัน 3คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VN06_DD
ระยะเวลา 4 วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 00 - 00 3 / 01 - 04 พ.ย. 60 / 08 - 11 พ.ย. 60 / 15 - 18 พ.ย. 60 / 22 - 25 พ.ย. 60 / 29 พ.ย. 60 - 02 ธ.ค. 60 / 06 - 09 ธ.ค. 60 / 13 - 16 ธ.ค. 60 / 20 - 23 ธ.ค. 60 / 27 - 30 ธ.ค. 60 / 06 - 09 ม.ค. 61 / 20 - 23 ม.ค. 61 / 27 - 30 ม.ค. 61 / 10 - 13 ก.พ. 61 / 17 - 20 ก.พ. 61 / 24 - 27 ก.พ. 61 / 03 - 06 มี.ค. 61 / 10 - 13 มี.ค. 61 / 17 - 20 มี.ค. 61 / 24 - 27 มี.ค. 61 / 31 มี.ค. 61 - 03 เม.ย. 61 / 07 - 10 เม.ย. 61 / 12 - 15 เม.ย. 61 วันสงกรานต์ / 21 - 24 เม.ย. 61 / 28 เม.ย. 61 - 01 พ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา [ B / L / D ]
  Day 2 : ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย [ B / L / D ]
  Day 3 : ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง [ B / L / D ]
  Day 4 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
01 - 04 พ.ย. 60
11,900
08 - 11 พ.ย. 60
15 - 18 พ.ย. 60
22 - 25 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60 - 02 ธ.ค. 60
06 - 09 ธ.ค. 60
13 - 16 ธ.ค. 60
20 - 23 ธ.ค. 60
27 - 30 ธ.ค. 60
06 - 09 ม.ค. 61
20 - 23 ม.ค. 61
27 - 30 ม.ค. 61
10 - 13 ก.พ. 61
17 - 20 ก.พ. 61
24 - 27 ก.พ. 61
03 - 06 มี.ค. 61
10 - 13 มี.ค. 61
17 - 20 มี.ค. 61
24 - 27 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61 - 03 เม.ย. 61
07 - 10 เม.ย. 61
12 - 15 เม.ย. 61 วันสงกรานต์
21 - 24 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 - 01 พ.ค. 61

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X