ล่องเรือสำราญ NORWEGIAN JOY เส้นทาง เซี่ยงไฮ้ (จีน) – นางาซากิ (ญี่ปุ่น) – ฟุกุโอกะ (ญี่ปุ่น) เซี่ยง
ล่องเรือสำราญ NORWEGIAN JOY เส้นทาง เซี่ยงไฮ้ (จีน) – นางาซากิ (ญี่ปุ่น) – ฟุกุโอกะ (ญี่ปุ่น) เซี่ยง
ทัวร์
ราคาเริ่มต้น 51,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน พักบนเรือสำราญ 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 13 - 19 พ.ย. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – หอไข่มุก – หาดไว่ทาน – วัดหลงหัว ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ - เช็คอินท์เรือสำราญ Norwegian Joy [ - / - / - ]
  Day 3 : น่านน้ำสากล อิสระพักผ่อน หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ Norwegian Star [ - / - / - ]
  Day 4 : เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น หรืออิสระพักผ่อน เลือกทำกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ Norwegian Joy [ - / - / - ]
  Day 5 : เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หรืออิสระพักผ่อน เลือกทำกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ Norwegian Joy [ - / - / - ]
  Day 6 : น่านน้ำสากล อิสระพักผ่อน หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ Norwegian Star [ - / - / - ]
  Day 7 : ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยกขาว – ร้านบัวหิมะ – ตลาดเถาเป่าเฉิง สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 19 พ.ย. 60
51,900
18,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X