รถไฟ / บัตรโดยสารรถไฟยุโรป Other Regional Pass
บัตรโดยสารรถไฟยุโรป Other Regional Pass

European East Pass

ใช้สำหรับเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติโปแลนด์ สาธารณรัฐเชค สโลเวนีย ออสเตรีย และฮังการี โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางอาจต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ และสามารถเลือกเดินทางโดยรถไฟแห่งชาติเยอรมัน ในเส้นทางคะฟสไตน์-ซาลส์บูร์ก

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร หากต้องการเดินทางไปกับขบวน Berlin Warszawa Express ท่านสามารถซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษ

BritRail Pass

ลักษณะบัตรมี 2 แบบ คือแบบต่อเนื่อง(ใช้เดินทางทุกวัน) แบบไม่ต่อเนื่อง(เดินทางแบบวันเว้นวัน) ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติของจักรภพอังกฤษ(อังกฤษ สก๊อตแลนด์ และเวลล์) และสามารถใช้ร่วมเดินทางโดยรถไฟสายลอนดอนแอร์พอร์ต ได้แก่ Heathrow Express, Gatwick Express และ Stansted Sky Train

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร หากต้องการเดินทางไปกับขบวน Berlin Warszawa Express ท่านสามารถซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

ผู้โดยสารสามารถนำบัตรที่ถืออยู่นี้ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับส่วนลดเมื่อท่านซื้อบัตรโดยสารของยูโรลสตาร์


บัตรปาร์ตี้พาส

สำหรับผู้โดยสารคนที่ 3 ถึง 9 ที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา จะได้รับส่วนลด 50% และส่วนลดนี้จะใช้สำหรับบัตรโดยสารผู้ใหญ่เท่านั้น ผู้ถือบัตรปาร์ตี้พาสจะต้องเดินทางร่วมกับผู้โดยสารที่ถือบัตรเต็มราคา

ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้น สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่หรือคณะ โดนจะลดที่คนที่ 3 จนถึงคนที่ 9

 

ราคาค่าบริการรถไฟยุโรป Other Regional Pass

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป European East Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

European East Pass 
(Price in EURO)

Adult

Child

1st class

2nd class

1st class

2nd class

5 days 
in 1 month

254

174

127

87

Additional Rail Days 
(5 max.)

26

24

13

12


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางโดยสารรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติโปแลนด์ สาธารณรัฐเชค สโวเกีย ออสเตรีย และฮังการี ได้โดยไม่จำกัดเที่ยวและระยะทางและสามารถใช้เดินทางแบบต่อเนื่อง หรือเว้นวันได้ภายในระยะเวลา เดือน

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในโปแลนด์ สาธารณรัฐเชค สโลวาเกีย ออสเตรีย และฮังการี ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว European East Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)


ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป
Eurail Scandinavia Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Scandinavia Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

265.5

213.5

213.5

174

226.5

182.5

4 days within 1 month

307.5

247

247

201.5

262

210.5

5 days within 1 month

344.5

276.5

276.5

225.5

293.5

235.5

8 days within 1 month

438

351.5

351.5

286

373

299


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางโดยสารรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และเดนมาร์ก ได้โดยไม่จำกัดเที่ยวและระยะทางและสามารถใช้เดินทางแบบต่อเนื่อง หรือเว้นวันได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Senior : สำหรับบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป BritRail Consecutive Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

BritRail Consecutive Pass 
(England / Scotland and Wales)

1 st Class (EUR)

2 nd Class (EUR)

Adult

Child

Youth

Senior

Adult

Child

Youth

Senior

3 days

253

126.5

152

215

167

83.5

101

142

4 days

314

157

189

267

207

103.5

125

176

8 days

448

224

269

381

301

150.5

163

256

15 days

661

330.5

397

562

448

224

269

381

22 days

840

420

504

714

560

280

336

476

1 month

995

497.5

597

846

661

330.5

397

562

อัตราค่าโดยสารแสดงเป็นค่าสกุลเงิน EUR ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าโดยสารเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้นและเก็บตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติของจักรภพอังกฤษ (อังกฤษ สก๊อตแลนด์ และเวลล์) และสามารถใช้ร่วมเดินทางโดยรถไฟสายลอนดอนแอร์พอร์ต ได้แก่ Heathrow Express, Gatwick Express และ Stansted Sky Train เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบต่อเนื่อง

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว BritRail Consecutive Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป BritRail Flexi Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

BritRail Flexi Pass 
(Emgland / Scotland and Wales)

1 st Class (EUR)

2 nd Class (EUR)

Adult

Child

Youth

Senior

Adult

Child

Youth

Senior

3 days within 1 month

314

157

189

267

213

106.5

128

181

4 days within 1 month

386

193

232

328

266

133

160

226

8 days within 2 month

568

284

341

483

381

190.5

229

324

15 days within 2 months

848

424

509

721

573

286.5

344

487

อัตราค่าโดยสารแสดงเป็นค่าสกุลเงิน EUR ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าโดยสารเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้นและเก็บตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติของจักรภพอังกฤษ (อังกฤษ สก๊อตแลนด์ และเวลล์) และสามารถใช้ร่วมเดินทางโดยรถไฟสายลอนดอนแอร์พอร์ต ได้แก่ Heathrow Express, Gatwick Express และ Stansted Sky Train เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบไม่ต่อเนื่อง ภายใน 2 เดือน

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ วันนี้- 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว BritRail Flexi Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป BritRail England Flexi Saver Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

BritRail England Flexi Pass

Adult

1st Class (EUR)

2nd Class (EUR)

3 days within 1 month

202

138

4 days within 1 month

251

170

8 days within 1 month

362

245

15 days within 2months

544

369

อัตราค่าโดยสารแสดงเป็นค่าสกุลเงิน EUR ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าโดยสารเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้นและเก็บตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติของจักรภพอังกฤษ (อังกฤษ สก๊อตแลนด์ และเวลล์) และสามารถใช้ร่วมเดินทางโดยรถไฟสายลอนดอนแอร์พอร์ต ได้แก่ Heathrow Express, Gatwick Express และ Stansted Sky Train เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบไม่ต่อเนื่อง ภายใน 2 เดือน

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว BritRail England Flexi Saver Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป BritRail England Consecutive Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

BritRail England Consecutive Pass

1 st Class (EUR)

2 nd Class (EUR)

Adult

Child

Youth

Senior

Adult

Child

Youth

Senior

3 days

199

99.5

126

170

141

70.5

89

120

4 days

253

126.5

159

215

167

83.5

106

142

8 days

354

177

223

301

239

119.5

151

204

15 days

533

266.5

336

453

354

177

223

301

22 days

675

337.5

425

573

448

224

282

381

1 month

795

397.5

501

676

533

266.5

336

453

อัตราค่าโดยสารแสดงเป็นค่าสกุลเงิน EUR ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าโดยสารเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้นและเก็บตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติของจักรภพอังกฤษ (อังกฤษ สก๊อตแลนด์ และเวลล์) และสามารถใช้ร่วมเดินทางโดยรถไฟสายลอนดอนแอร์พอร์ต ได้แก่ Heathrow Express, Gatwick Express และ Stansted Sky Train เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบต่อเนื่อง

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว BritRail England Consecutive Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเ


ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป BritRail England Flexi Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

BritRail England Flexi Pass

1 st Class (EUR)

2 nd Class (EUR)

Adult

Child

Youth

Senior

Adult

Child

Youth

Senior

3 days within 1 month

253

126.5

159

215

173

86.5

109

147

4 days within 1 month

314

157

198

267

213

106.5

134

181

8 days within 1 month

453

226.5

286

385

306

153

193

260

15 days within 2 months

680

340

429

578

461

230.5

291

392

อัตราค่าโดยสารแสดงเป็นค่าสกุลเงิน EUR ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าโดยสารเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้นและเก็บตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติของจักรภพอังกฤษ (อังกฤษ สก๊อตแลนด์ และเวลล์) และสามารถใช้ร่วมเดินทางโดยรถไฟสายลอนดอนแอร์พอร์ต ได้แก่ Heathrow Express, Gatwick Express และ Stansted Sky Train เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบไม่ต่อเนื่อง ภายใน 2 เดือน

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว BritRail England Flexi Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป BritRail Consecutive Saver Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

BritRail Consecutive 
(England / Scotland and Wales)

Adult

1st Class (EUR)

2nd Class (EUR)

3 days

202

134

4 days

251

166

8 days

358

241

15 days

529

358

22 days

672

448

1 month

796

529

อัตราค่าโดยสารแสดงเป็นค่าสกุลเงิน EUR ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าโดยสารเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้นและเก็บตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติของจักรภพอังกฤษ (อังกฤษ สก๊อตแลนด์ และเวลล์) และสามารถใช้ร่วมเดินทางโดยรถไฟสายลอนดอนแอร์พอร์ต ได้แก่ Heathrow Express, Gatwick Express และ Stansted Sky Train เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบต่อเนื่อง

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว BritRail Consecutive Saver Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป BritRail Flexi Saver Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

BritRail Flexi Party Pass 
(England / Scotland and Wales)

Adult

1st Class (USD)

2nd Class (USD)

3 days within 2 months

219

149

4 days within 2 months

275

185

8 days within 2 months

395

265

15 days within 2 months

595

399

Party Pass : ราคาสำหรับผู้โดยสารคนที่ 3 ที่เดินทางด้วยกัน 3 คน ตลอดเวลา (โดยที่ผู้โดยสารคนที่ 1 และ 2 ใช้ราคาปกติ)

อัตราค่าโดยสารแสดงเป็นค่าสกุลเงิน USD ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าโดยสารเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้นและเก็บตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติของจักรภพอังกฤษ (อังกฤษ สก๊อตแลนด์ และเวลล์) และสามารถใช้ร่วมเดินทางโดยรถไฟสายลอนดอนแอร์พอร์ต ได้แก่ Heathrow Express, Gatwick Express และ Stansted Sky Train เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบไม่ต่อเนื่อง

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว BritRail Flexi Saver Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป BritRail England Consecutive Saver Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

BritRail England Consecutive Pass

Adult

1st Class (EUR)

2nd Class (EUR)

3 days

160

113

4 days

202

134

8 days

283

194

15 days

427

283

22 days

540

358

1 month

636

427

อัตราค่าโดยสารแสดงเป็นค่าสกุลเงิน EUR ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าโดยสารเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้นและเก็บตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติของจักรภพอังกฤษ (อังกฤษ สก๊อตแลนด์ และเวลล์) และสามารถใช้ร่วมเดินทางโดยรถไฟสายลอนดอนแอร์พอร์ต ได้แก่ Heathrow Express, Gatwick Express และ Stansted Sky Train เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบต่อเนื่อง

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว BritRail England Consecutive Saver Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป BritRail South West Consecutive Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

BritRail South West Consecutive Pass 

1 st Class (EUR)

2 nd Class (EUR)

Adult

Child

Youth

Senior

Adult

Child

Youth

Senior

3 days

181

90.5

118

154

119

59.5

75

101

4 days

221

110.5

144

188

146

73

95

124

8 days

314

157

204

267

213

106.5

138

181

15 days

466

233

303

396

314

157

204

267

22 days

586

293

381

499

394

197

256

335

1 month

693

346.5

451

589

466

233

303

396

อัตราค่าโดยสารแสดงเป็นค่าสกุลเงิน EUR ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าโดยสารเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้นและเก็บตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางในเส้นทางสายหลักของฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ และสามารถใช้ร่วมเดินทางโดยรถไฟ First Great Western, South West Trains and Heathrow Express เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบต่อเนื่อง

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว BritRail South West Consecutive Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป BritRail London Plus Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

BritRail London Plus Pass 

1 st Class (EUR)

2 nd Class (EUR)

Adult

Child

Youth

Senior

Adult

Child

Youth

Senior

3 days within 1 month

183

91.5

119

155

130

65

85

111

4 days within 1 month

211

105.5

138

180

159

79.5

103

135

8 days within 1 month

299

149.5

195

254

220

110

143

187

อัตราค่าโดยสารแสดงเป็นค่าสกุลเงิน EUR ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าโดยสารเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้นและเก็บตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ และรอบกรุงลอนดอน เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบไม่ต่อเนื่องหรือภายใน 1 เดือน

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว BritRail London Plus Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป BritRail South West Flexi Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

BritRail South West Flexi Pass

1 st Class (EUR)

2 nd Class (EUR)

Adult

Child

Youth

Senior

Adult

Child

Youth

Senior

3 days within 1 month

221

110.5

144

188

154

77

100

131

4 days within 1 month

274

137

178

233

186

93

121

158

8 days within 1 month

400

200

260

340

266

133

173

226

15 days within 2 months

594

297

387

505

400

200

260

340

อัตราค่าโดยสารแสดงเป็นค่าสกุลเงิน EUR ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าโดยสารเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้นและเก็บตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางในเส้นทางสายหลักของฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ และสามารถใช้ร่วมเดินทางโดยรถไฟ First Great Western, South West Trains and Heathrow Express เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบไม่ต่อเนื่อง ภายใน 1/ 2 เดือน

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ วันนี้- 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว BritRail South West Flexi Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป BritRail South West Consecutive Saver Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

BritRail South West Consecutive Saver Pass 

1 st Class (EUR)

2 nd Class (EUR)

Adult

Adult

3 days

145

96

4 days

177

117

8 days

251

170

15 days

373

251

22 days

469

316

1 month

555

373

อัตราค่าโดยสารแสดงเป็นค่าสกุลเงิน EUR ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าโดยสารเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้นและเก็บตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางในเส้นทางสายหลักของฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ และสามารถใช้ร่วมเดินทางโดยรถไฟ First Great Western, South West Trains and Heathrow Express เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบต่อเนื่อง

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋วBritRail South West Consecutive Saver Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)


ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป BritRail South West Flexi Saver Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

BritRail South West Flexi Saver Pass 

1 st Class (EUR)

2 nd Class (EUR)

Adult

Adult

3 days within 1 month

177

123

4 days within 1 month

219

149

8 days within 1 month

320

213

15 days within 2 months

476

320

อัตราค่าโดยสารแสดงเป็นค่าสกุลเงิน EUR ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าโดยสารเป็นสกุลเงินไทยเท่านั้นและเก็บตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย


รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางในเส้นทางสายหลักของฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ และสามารถใช้ร่วมเดินทางโดยรถไฟ First Great Western, South West Trains and Heathrow Express เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบไม่ต่อเนื่อง ภายใน 1 - 2 เดือน

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว BritRail South West Flexi Saver Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)

  

 

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X