รถไฟ / บัตรโดยสารรถไฟยุโรป Eurail One Country Pass
บัตรโดยสารรถไฟยุโรป Eurail One Country Pass

Eurail Italy Pass / Eurail Spain Pass / Eurail Czech Republic Pass

เป็นบัตรโดยสารที่ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติของประเทศนั้นๆ โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางอาจต่อเนื่องหรือไม่ตอเนื่องก็ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการค้นหาความมหัศจรรย์ของทุกเมืองเพียงประเทศหนึ่งประเทศเดียว

บัตรโดยสารสำหรับเดินทางในประเทศเดียว จำนวนวันเดินทางของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารในประเทศของท่าน

บัตรโดยสารรถไฟแบบประเทศเดียว เช่น เบเนลักซ์ พาส, โครเอทีย พาส, ฟินแลนด์ พาส, เดนมาร์ก พาส, กรีซ พาส, ฮอล์แลนด์ พาส, ไอร์แลนด์ พาส, นอร์เวย์ พาส, โปแลนด์ พาส, โรมาเนีย และ สวิตเซอร์แลนด์

สำหรับราคาบัตรโดยสารนั้น มีให้เลือกทั้งชั้น 1 และชั้น 2 จำนวนวันที่จะเลือกใช้บัตรนั้น ขึ้นอยู่กับผู้โดยสารว่ามีเวลาในการท่องเที่ยวในประเทศนั้นมากน้อยเพียงใด

Eurail Scandinavia Pass

ใช้สำหรับการเดินทางโดยการรถไฟแห่งชาติเดนมาร์ก DSB ฟินแลนด์ (VR Ltd.) นอร์เวย์ (NSB) และสวีเดน (SJ)

สามารถใช้ได้กับบริการเรือข้ามฟากภายในประเทศ (เดนมาร์ก) : Rodby (เดนมาร์ก) Puttgarden (เยอรมัน)

สำหรับบัตร สแกนเรล พาส ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้โดยไม่จำกัดระยะทาง ซึ่งวันเดินทางนั้นอาจต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้

บัตรโดยสารรถไฟสแกนเรล พาส สามารถนำมาใช้กับรถประจำทางสาย Lulea/Boden-Haparanda (ฟินแลนด์)


ราคาค่าบริการรถไฟยุโรป
Eurail One Country Pass

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Finland Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Finland Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

196

158

158

129

167.5

135

4 days within 1 month

235.5

189

189

154.5

201

161.5

5 days within 1 month

271.5

218

218

178

231.5

186

8 days within 1 month

366.5

294

294

239.5

312

250.5


ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Greece Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Greece Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

121

98

98

80

103.5

84

4 days within 1 month

152

122.5

122.5

100.5

130

105

5 days within 1 month

180

145

145

118.5

153.5

124

8 days within 1 month

257.5

207

207

169

219.5

176.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Bulgaria Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Bulgaria Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

121

98

98

80

103.5

84

4 days within 1 month

152

122.5

122.5

100.5

130

105

5 days within 1 month

180

145

145

118.5

153.5

124

8 days within 1 month

257.5

207

207

169

219.5

176.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Hungary Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Hungary Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

121

98

98

80

103.5

84

4 days within 1 month

152

122.5

122.5

100.5

130

105

5 days within 1 month

180

145

145

118.5

153.5

124

8 days within 1 month

257.5

207

207

169

219.5

176.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Norway Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Norway Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

2nd

2nd

2nd

3 days within 1 month

183.5

150

157

4 days within 1 month

218

178

186

5 days within 1 month

247

201.5

210.5

8 days within 1 month

323.5

263.5

276

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Poland Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Poland Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

88.5

72

72

59

76

61.5

4 days within 1 month

111.5

90.5

90.5

74

96

77.5

5 days within 1 month

135

109

109

89

115.5

93

8 days within 1 month

197.5

159

159

130

168.5

135.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Romania Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Romania Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

88.5

72

72

59

76

61.5

4 days within 1 month

111.5

90.5

90.5

74

96

77.5

5 days within 1 month

135

109

109

89

115.5

93

8 days within 1 month

197.5

159

159

130

168.5

135.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Spain Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Spain Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

228.5

183.5

183.5

150

195

157

4 days within 1 month

271.5

218

218

178

231.5

186

5 days within 1 month

307.5

247

247

201.5

262

210.5

8 days within 1 month

403.5

323.5

323.5

263.5

343.5

276

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Sweden Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Sweden Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

228.5

183.5

183.5

150

195

157

4 days within 1 month

271.5

218

218

178

231.5

186

5 days within 1 month

307.5

247

247

201.5

262

210.5

8 days within 1 month

403.5

323.5

323.5

263.5

343.5

276

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Austria Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Austria Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

196

158

158

129

167.5

135

4 days within 1 month

235.5

189

189

154.5

201

161.5

5 days within 1 month

271.5

218

218

178

231.5

186

8 days within 1 month

366.5

294

294

239.5

312

250.5


ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Benelux Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Benelux Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

196

158

158

129

167.5

135

4 days within 1 month

235.5

189

189

154.5

201

161.5

5 days within 1 month

271.5

218

218

178

231.5

186

8 days within 1 month

366.5

294

294

239.5

312

250.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Croatia Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Croatia Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

121

98

98

80

103.5

84

4 days within 1 month

152

122.5

122.5

100.5

130

105

5 days within 1 month

180

145

145

118.5

153.5

124

8 days within 1 month

257.5

207

207

169

219.5

176.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Czech Republic Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Czech Republic Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

121

98

98

80

103.5

84

4 days within 1 month

152

122.5

122.5

100.5

130

105

5 days within 1 month

180

145

145

118.5

153.5

124

8 days within 1 month

257.5

207

207

169

219.5

176.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Slovenia Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Slovenia Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

88.5

72

72

59

76

61.5

4 days within 1 month

111.5

90.5

90.5

74

96

77.5

5 days within 1 month

135

109

109

89

115.5

93

8 days within 1 month

197.5

159

159

130

168.5

135.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Italy Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Italy Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

196

158

158

129

167.5

135

4 days within 1 month

235.5

189

189

154.5

201

161.5

5 days within 1 month

271.5

218

218

178

231.5

186

8 days within 1 month

366.5

294

294

239.5

312

250.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Denmark Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Denmark Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

164

132

132

108

140

113

4 days within 1 month

199.5

160.5

160.5

131.5

170.5

137

5 days within 1 month

232

186.5

186.5

152.5

198

159.5

8 days within 1 month

322.5

258.5

258.5

211

274.5

220.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Ireland Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Ireland Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

196

158

158

129

167.5

135

4 days within 1 month

235.5

189

189

154.5

201

161.5

5 days within 1 month

271.5

218

218

178

231.5

186

8 days within 1 month

366.5

294

294

239.5

312

250.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Portugal Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Portugal Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

121

98

98

80

103.5

84

4 days within 1 month

152

122.5

122.5

100.5

130

105

5 days within 1 month

180

145

145

118.5

153.5

124

8 days within 1 month

257.5

207

207

169

219.5

176.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Slovakia Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Slovakia Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

164

132

132

108

140

113

4 days within 1 month

199.5

160.5

160.5

131.5

170.5

137

5 days within 1 month

232

186.5

186.5

152.5

198

159.5

8 days within 1 month

322.5

258.5

258.5

211

274.5

220.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail France Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

France Pass 
(Price in EURO)

Regular Adult

Regular Youth

Saver Adult

1st

2nd

1st

2nd

1st

2nd

3 days within 1 month

196

158

158

129

167.5

135

4 days within 1 month

235.5

189

189

154.5

201

161.5

5 days within 1 month

271.5

218

218

178

231.5

186

8 days within 1 month

366.5

294

294

239.5

312

250.5

 

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Greek Islands Pass 2017 (ยูโร/ท่าน)

Greek Islands Pass 
(Price in EURO)

Adult

Youth

1st

2nd

1st

2nd

6 trips / 1 m

243.5

175.5

209

159

 

 

รายละเอียด

ใช้สำหรับการเดินทางโดยสารรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติประเทศนั้นๆ ได้โดยไม่จำกัดเที่ยวและระยะทาง และสามารถใช้เดินทางแบบต่อเนื่องหรือเว้นวันได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน

เงื่อนไข

ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560

เด็กอายุระหว่าง 1-5 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

เด็กอายุระหว่าง 6-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น

การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว Eurail Finland Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)

 

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X