รถไฟ / บัตรโดยสารรถไฟยุโรป Eurail Select Pass
บัตรโดยสารรถไฟยุโรป Eurail Select Pass

บัตรโดยสารรถไฟยุโรป Eurail Select Pass


บัตร Eurail Select Pass เป็นบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางโดยรถไฟโดยไม่จำกัดระยะทางได้ 3 หรือ 4 ประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีพรมแดนติดต่อเชื่อมโยงกัน และต้องเป็นประเทศที่มีเครืองข่ายใน กลุ่มประเทศยูเรล ซึ่งมี 23 ประเทศ ดังต่อไปนี้ ออสเตรีย(รวมทั้งลิกเทนสไตน์) บัลแกเรีย/มอนเตนิโกร/เซอร์เบีย, เบลเยี่ยม, โครเอเทีย, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส(รวมทั้งโมนาโก), เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบอร์ก, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบอร์ก 3 ประเทศนี้ถือเป็น 1 ประเทศ เรียกว่า Benelux
เส้นทางรถไฟบางสายอาจแล่นผ่านประเทศที่มิได้อยู่ในขอบเขตของการใช้บัตร ในกรณีนี้ผู้โดยสารจำเป็นต้องซื้อบัตรเพิ่มเติมต่างหากด้วย วันเดินทางอาจต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้

เงื่อนไขการใช้บัตร
- ผู้โดยสารต้องนำบัตรมาผ่านการอนุมัติใช้ก่อนการเดินทางโดยรถไฟเที่ยวแรก หรือการใช้โบนัสกับเจ้าหน้าที่การรถไฟยุโรป (สถานีรถไฟ) และในการขออนุมัติใช้ตั๋วรถไฟ
- ผู้โดยสารจะต้องกรอกวันที่เดินทางให้ถูกต้องในช่องปฏิทินการเดินทาง ที่แสดงอยู่บนบัตรก่อนการเดินทางโดยรถไฟเที่ยวแรก และจะต้องกรอกเบอร์พาสปอร์ตที่ระบุบนบัตรด้วย (กรุณาอ่านรายละเอียดจากปกบัตรโดยสาร)

หมายเหตุ
บัตรโดยสารที่รวมถึงประเทศฟินแลนด์และสวีเดน อนุญาตให้ใช้บัตรร่วมกับการโดยสารเรือของบริษัท ซิลล ญ่า ที่แล่นออกจากท่าเรือ สต็อคโฮม ไปยัง เทอร์กุ หรือ เฮลซินกิ บัตรโดยสารที่รวมประเทศกรีซและอิตาลี ท่านสามารถเลือกโดยสารกับเรือท่องเที่ยวระหว่างกรีซไปยังอิตาลี ซึ่งบริษัทเดินเรือที่ให้บริการก็คือ เรือข้ามฝาก บรู สตาร์, เรือข้ามฟาก มิเนาอัน ส่วนการใช้บัตรโดยสารเรือเดินทางในประเทศฟินแลนด์หรือนอร์เวย์ ขณะนั้นยังมิได้พิจารณาว่าจะให้เข้าร่วมเดินทางโดยรถไฟหรือโดยสารเรือ ในปีนี้มีประเทศที่เพิ่มเข้ามาคือ Croatia และ Slovenia

ประเทศใดบ้างที่มีเส้นทางเชื่อมกัน

ประเทศที่เลือก

ประเทศที่มีเส้นทางรถไฟเชื่อมกับประเทศที่เลือก

ออสเตรีย

เยอรมัน, ฮังการี, อิตาลี, โครเอเทีย, สโลเวเนีย, สวิตเซอร์แลนด์

เบเนลักซ์

ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ไอร์แลนด์

บัลแกเรีย สหพันธรัฐเซอร์เบีย

กรีซ, โรมาเนีย, ฮังการี

โครเอเทีย สโลเวเนีย

ฮังการี, สหพันธรัฐเซอร์เบียและมอนเตนิโกร, ออสเตรีย, อิตาลี

เดนมาร์ก

เยอรมัน, นอร์เวย์, สวีเดน

ฟินแลนด์

เยอรมัน, สวีเดน

ฝรั่งเศส

เบเนลักซ์, เยอรมัน,ไอร์แลนด์, อิตาลี, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์

เยอรมัน

ออสเตรีย, เบเนลักซ์, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, สวีเดน, สวิส

กรีซ

บัลแกเรีย, สหพันธรัฐเซอร์เบียและมอนเตรลิโกร, อิตาลี

ฮังการี

ออสเตรีย, โครเอเทีย, สโลเวเนีย, โรมาเนีย, สหพันธรัฐเซอร์เบีย

ไอร์แลนด์

เบเนลักซ์

อิตาลี

ออสเตรีย, ฝรั่งเศส, กรีซ, สโลเวเนีย, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์

นอร์เวย์

เดนมาร์ก, สวีเดน

โรมาเนีย

บัลแกเรีย, ฮังการี, สหพันธรัฐเซอร์เบียและมอนเตนิโกร

สเปน

ฝรั่งเศส, อิตาลี, โปรตุเกส

สวีเดน

เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, เยอรมัน, นอร์เวย์

สวิตเซอร์แลนด์

ออสเตรีย, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี

ราคาค่าบริการรถไฟยุโรป Eurail Select Pass มี 3 แบบ

FOUR COUNTRY SELECT PASS
THREE COUNTRY SELECT PASS
TWO COUNTRY SELECT PASS

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Four Country Select Pass (ยูโร/ท่าน)

Eurail Four Country Select Pass
(Price in EURO)

Validity

Adult 
1st class

Youth 
1st class

Saver adult 
1st class

Youth 
2nd class

Eurail Four Country

Select Pass LOW

5 d / 2 m

256

206

218.5

168.5

6 d / 2 m

281.5

226.5

240

185

8 d / 2 m

328.5

264

280.5

216

10 d / 2 m

369

296.5

315

242

Eurail Four Country

Select Pass MEDIUM

5 d / 2 m

369

296.5

315

242

6 d / 2 m

407.5

327.5

347

267

8 d / 2 m

474.5

381

404

310.5

10 d / 2 m

536

430

456.5

350.5

Eurail Four Country

Select Pass HIGH

5 d / 2 m

422.5

339

360

276.5

6 d / 2 m

460.5

370

392.5

301.5

8 d / 2 m

537

431

457.5

351.5

10 d / 2 m

613.5

492

522.5

401

Remark : 
5 d / 2 m : 5 days within 2 months. 
6 d / 2 m : 6 days within 2 months. 
8 d / 2 m : 8 days within 2 months. 
10 d / 2 m : 10 days within 2 months. 

รายละเอียด
ใช้สำหรับการเดินทางโดยสารรถไฟท่องเที่ยวในยุโรป โดยไม่จำกัดเที่ยวและระยะทาง โดยครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมด 4 ประเทศ

เงื่อนไข
ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว
เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่
Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)
Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น
การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว
กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้
บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว Eurail Four Country Select Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)

ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Three Country Select Pass (ยูโร/ท่าน)

Eurail Three Country Select Pass
(Price in EURO)

Validity

Adult 
1st class

Youth 
1st class

Saver adult 
1st class

Youth 
2nd class

Eurail Three Country

Select Pass LOW

5 d / 2 m

238.5

192

203.5

157

6 d / 2 m

265

213.5

226.5

174.5

8 d / 2 m

308

247.5

262.5

202.5

10 d / 2 m

346

278

295

227

Eurail Four Country

Select Pass MEDIUM

5 d / 2 m

338

271.5

288

222

6 d / 2 m

374

300.5

319

245

8 d / 2 m

435

349.5

371

285

10 d / 2 m

492

394.5

419

322

Eurail Four Country

Select Pass HIGH

5 d / 2 m

389

312.5

331.5

255

6 d / 2 m

429.5

345

366

281.5

8 d / 2 m

502.5

403

428

328.5

10 d / 2 m

565

453

481

369

Remark : 
5 d / 2 m : 5 days within 2 months. 
6 d / 2 m : 6 days within 2 months. 
8 d / 2 m : 8 days within 2 months. 
10 d / 2 m : 10 days within 2 months. 

รายละเอียด
ใช้สำหรับการเดินทางโดยสารรถไฟท่องเที่ยวในยุโรป โดยไม่จำกัดเที่ยวและระยะทาง โดยครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมด 3 ประเทศ

เงื่อนไข
ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว
เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่
Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)
Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น
การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว
กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้
บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว Eurail Four Country Select Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)


ตารางราคาตั๋วรถไฟยุโรป Eurail Two Country Select Pass (ยูโร/ท่าน)

Eurail Two Country Select Pass
(Price in EURO)

Validity

Adult 
1st class

Youth 
1st class

Saver adult 
1st class

Adult 
2nd class

Youth 
2nd class

Saver adult 
2nd class

Eurail Two Country 
Select Pass LOW

4 d / 2 m

195.5

157.5

167

157.5

129.5

135

5 d / 2 m

220

177

188

177

145

151.5

6 d / 2 m

244

197

208.5

197

161

168

8 d / 2 m

283.5

228

242

228

186.5

194.5

10 d / 2 m

318.5

256

271.5

256

209

218.5

Eurail Two Country 
Select Pass MEDIUM

4 d / 2 m

268.5

216

229

216

177

184.5

5 d / 2 m

302

243

258

243

198.5

207.5

6 d / 2 m

333.5

268

284.5

268

219

229

8 d / 2 m

389

312.5

331.5

312.5

255

266.5

10 d / 2 m

438.5

352

374

352

287.5

300.5

Eurail Two Country 
Select Pass HIGH

4 d / 2 m

315

253

268.5

253

207

216

5 d / 2 m

355.5

285.5

303

285.5

233

243.5

6 d / 2 m

392.5

315

334.5

315

257

269

8 d / 2 m

457

367

389.5

367

299

313

10 d / 2 m

515

413

438.5

413

337

352

Remark : 
4 d / 2 m : 4 days within 2 months. 
5 d / 2 m : 5 days within 2 months. 
6 d / 2 m : 6 days within 2 months. 
8 d / 2 m : 8 days within 2 months. 
10 d / 2 m : 10 days within 2 months. 

รายละเอียด
ใช้สำหรับการเดินทางโดยสารรถไฟท่องเที่ยวในยุโรป โดยไม่จำกัดเที่ยวและระยะทาง โดยครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมด 2 ประเทศ

เงื่อนไข
ราคาสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
เด็กอายุระหว่าง 1-3 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว
เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่
Saver : สำหรับบุคคล 2-5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)
Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปีเท่านั้น
การทำ Refund จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว
กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้
บุคคลที่ถิ่นฐานอยู่ในยุโรป สหราชอาณาจักร ตุรกี โมร็อคโค อัลจีเรีย ตูนีเซีย และรัสเซีย ไม่สามารถซื้อ หรือ ใช้ตั๋ว Eurail Two Country Select Pass ได้ (ยกเว้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถซื้อหรือใช้ตั๋วได้)


Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X