ทัวร์ทาคายาม่า

ทัวร์ทาคายาม่า ( 9 )
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
รหัสทัวร์ : VIP5.
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
43,900
โตเกียว - ลานสกีฟูจิเทน - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ทาคายาม่า - ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ - โอซาก้า (โปรแกรมดี ไม่มีบังคับทิป)
มกราคม
30 ม.ค. 61 - 04 ก.พ. 61 /
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
รหัสทัวร์ : VIP 38.
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
42,900
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองคานาซาวะ - ฟุคุอิ - โอซาก้า - นารา (โปรแกรมดี ไม่มีบังคับทิป)
ธันวาคม
02 - 07 ธ.ค. 60 /
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
รหัสทัวร์ : VIP15.
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
55,900
เจแปนแอลป์-เทศกาลชมไฟ-กุมมะ-คาวาโอกะ-โตเกียว (โปรแกรมดี ไม่มีบังคับทิป) 
พฤศจิกายน
01 - 06 พ.ย. 60 / 07 - 12 พ.ย. 60 /
TAKAYAMA PRO
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900
** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
** ชม "ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด
**ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ 
** “ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ” ที่มีเสาโทริอิสีแดงเรียงกันอย่างสวยงาม น่าประทับใจ
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
กันยายน
27 ก.ย. 60 - 02 ต.ค. 60 /
VIP JAPAN ALPS COOL ROUTE IN AUTUMN 7วัน 4คืน
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
รหัสทัวร์ : 12.
จำนวนวันเดินทาง : 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900
ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์-มัตสึโมโต้-ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว
พฤศจิกายน
01 - 07 พ.ย. 60 /
VIP JAPAN SKI TOKKO - TAKAYAMA ILLUMINATION 6D4N
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
รหัสทัวร์ : 33.
จำนวนวันเดินทาง : 6D4N
ราคาเริ่มต้น
45,900
เที่ยวเต็ม.. ไม่มีฟรีเดย์ / ไม่บังคับทิป
ธันวาคม
06 - 11 ธ.ค. 60 / 20 - 25 ธ.ค. 60 คริสมาสต์ /
VIP JAPAN TAKAYAMA OSAKA PRO 5วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
รหัสทัวร์ : 40.
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
33,900
พร้อมรับ คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น / ปลั๊กสำหรับใช้ในญี่ปุ่น /  WIFI ON BUS
พฤศจิกายน
01 - 05 พ.ย. 60 /
VIP JAPAN TAKAYAMA-FUJI-OSAKA PROMOTION 6วัน 3คืน
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
รหัสทัวร์ : 20.
จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
43,900
ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - มัตสึโมโต้ - ภูเขาไฟฟูจิ - นาโงย่า - เกียวโต - โอซาก้า
ตุลาคม
03 - 08 ต.ค. 60 / 23 - 28 ต.ค. 60 /
พฤศจิกายน
07 - 12 พ.ย. 60 / 14 - 19 พ.ย. 60 /
ธันวาคม
02 - 07 ธ.ค. 60 / 13 - 18 ธ.ค. 60 /
SUPER PRO TAKAYAMA OSAKA 5D3N
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 5D3N
ราคาเริ่มต้น
29,900
เกียวโต – ทาคายาม่า – ชิราคาว่า – โอซาก้า
Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X