**TOP AGENT AWARD JAPAN TOURISM IN THAILAND**

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
 
VIP GOD GANESH 5 วัน 3 คืน ตามรอยองค์เทพพระพิฆเนศวร์ ชมขบวนเทศกาลคเณศจตุรถี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ตามรอยองค์พระพิฆเนศวร์ ณ เทวสถานที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศวร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เรียกว่า อัษกวินายัก  อันหมายถึงเทวสถานพระคเณศ 8 องค์ (อัษฏะ แปลว่า แปด+วินายัก แปลว่า พระพิฆเนศ)ที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังศรัทธาเทวาลัยของพระพิฆเนศวร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้ง 8 แห่ง และสิทธิวินายัก เทวสถาน...
VIP IN LOVE TAJMAHAL JAIPUR AGRA
5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม 20-24
กุมภาพันธ์ 24-28
มีนาคม 23-27
ตุลาคม 26-30
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 60
ราคาเริ่มต้น 39,900.-
นำท่านเข้าชมทัชมาฮาล มรดกโลกที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อพระนางมุมตัซ จากนั้นนำเดินสู่ อักราฟอร์ด มรดกโลก ที่ติดริมแม่น้ำยมุนา 
Page 1 |  2 | 
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
 
VIP JAPAN FLOWER HOKKAIDO COOL SPECIAL 6 วัน 3 คืน
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง 2550
กรกฏาคม 25 - 30
ราคา 48,900
กรกฏาคม   2560 25  -  30ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์สวยที่สุด 1 ปีมีครั้งเดียวชมศิลปะบนนาข้าว อันงดงาม  
VIP JAPAN ALPS COOL ROUTE IN AUTUMN 7วัน 4คืน
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง 2560
ตุลาคม 15-21
พฤศจิกายน 2560 1 - 7
ราคา 59,900.-

VIP JAPAN TAKAYAMA OSAKA PRO 29,900 5วัน 3 คืน
สายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์
กำหนดการเดินทาง 2560
26 - 30 กรกฎาคม
ราคา 29,900
กำหนดการเดินทาง 256026 - 30 กรกฎาคม สนามบินคันไซ -วัดคิโยมีสิ  -วัดคินคะคุจิ- ปราสาทโอซาก้า-นาโกย่า เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ– หมู่บ้านชิราคาว่า– สวนเค็นโระคุเอ็น -ออนเซ็นหน้าผาโทจินโบ  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
VIP JAPAN ALPS ILLUMINATION TAKAYAMA COOL (A) 6 วัน 3 คืน
สายการบินไทยTG
กำหนดการเดินทาง 2560
กรกฎาคม 6-11 / 26-31
สิงหาคม 9-14 / 22-27
กันยายน 5-10 / 19-24
ตุลาคม 10-15 / 18-23
พฤศจิกายน 1-6 / 7-12
ราคา 55,900.-
กำหนดการเดินทาง 2560กรกฎาคม 6-11 / 26-31 / / สิงหาคม  9-14 / 22-27กันยายน  5-10 / 19-24 // ตุลาคม  10-15 / 18-23พฤศจิกายน  1-6 / 7-12นาโงย่า-ทาคายาม่า-เจแปน แอลป์-ชมเทศกาลไฟกลางคืนกุมมะ-คาวาโกเอะ-โตเกียว
VIP JAPAN TAKAYAMA-FUJI-OSAKA PROMOTION 6วัน 3คืน
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง 2560
กรกฎาคม 4-9 / 18-23
กันยายน 5-10
ราคา 39,900.-
กำหนดการเดินทาง 2560 กรกฎาคม 4-9 / 18-23กันยายน   5-10ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - มัตสึโมโต้ - ภูเขาไฟฟูจิ - นาโงย่า - เกียวโต - โอซาก้า
VIP JAPAN KANSAI-WAKAYAMA PROMOTION 6วัน 3คืน
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง 2560
กรกฎาคม 4-9 / 18-23
กันยายน 5-10
ราคา 33,900.-
กำหนดการเดินทาง 2560 กรกฎาคม 4-9 / 18-23กันยายน 5-10 สนามบินนาโงย่า – เกียวโต - ปราสาททองคินคะคุจิ - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ไทชานิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อิสระช้อปปิ้ง (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน) ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางตลอดวันฮาร์เบอร์แลนด์ - โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ - ไชน่า ทาวน์  (เดินท...
VIP JAPAN TAKAYAMA-KAMIKOCHI ROUTE 6D 3N
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์
2560 ตุลาคม 8-13 / 18-23
ราคา 52,900.-
กำหนดการเดินทาง 2560 ตุลาคม  8-13 / 18-23สนามบินนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – พิพิธภัณฑ์ทาคายาม่าจินยะ- ถนนซันมาชิ ซูจิขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชินโฮทากะ – ชมทิวทัศน์คามิโมจิ - ช้อปปิ้งที่คารุอิซาว่าเอ้าเลทสวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ - วัดโชรินซัง ดารุมะจิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค...
VIP JAPAN ALPS TAKAYAMA NOTO HOMESTAY 7วัน 4คืน
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง 2560
ตุลาคม 19-25
ราคา 57,900.-
กำหนดการเดินทาง 2560 ตุลาคม 19-25นาโงย่า-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์-พักโฮมสเตย์
VIP JAPAN KANSAI CULTURAL IN AUTUMN 6 วัน 3 คืน
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์
กำหนดเวลาเดินทาง 2560
ตุลาคม 10-15 / 25 - 30
พฤศจิกายน 7-12 / 14-19
ราคา 45,900
2560 ตุลาคม 10-15 / 25 - 30 พฤศจิกายน 7-12 / 14-19เรียนรู้การทำซูชิจากใบพลับ และพับกระดาษญี่ปุ่น
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
 
VIP EUROPE GERMANY-BERLIN 9 วัน 6 คืน
กำหนดการเดินทาง 2560
สิงหาคม 1-9
กันยายน 10-18 / 22-30
ตุลาคม 6-14 / 21-29
พฤศจิกายน 4-12 / 18-26
ธันวาคม 1-9 / 3-11
ราคาเริ่มต้น 99,900.-
กำหนดการเดินทาง 2560 สิงหาคม 1-9กันยายน  10-18 / 22-30ตุลาคม  6-14 / 21-29พฤศจิกายน4-12 / 18-26ธันวาคม         1-9 / 3-11เมืองมิวนิค - เมืองพรีม  อัม คีมซี – ปราสาทแฮริมคิมเซ่ – เมืองเบิร์ชเทสการ์เดนเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพัสเซา – เ...
VIP EUROPE ICELAND AURORA 8 วัน 5 คืน
กำหนดการเดินทาง 2560
ตุลาคม 6-13 / 21-28
พฤศจิกายน 5-12 / 19-26
ธันวาคม 1-8 / 13-20
ราคาเริ่มต้น 119,900.-
กำหนดการเดินทาง  2560ตุลาคม 6-13 / 21-28  พฤศจิกายน 5-12 / 19-26ธันวาคม 1-8 / 13-20 กรุงออสโล (นอร์เวย์) – เที่ยวออสโล – กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) เมืองเรย์คอล์ท – บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ – น้ำตกเฮินฟอซซ่า – เมืองเคิร์คจูเฟล – ตามล่าหาแสงเหนือกรุนดาร์ฟฟยอร์เดอร์...
VIP EUROPE GERMANY-AUSTRIA-SLOVENIA- CROATIA-MONTENEGRO
กำหนดการเดินทาง 2560
กันยายน 15-24
ตุลาคม 6-15 / 19-28
พฤศจิกายน 3-12 / 17-26
ธันวาคม 1-10
ราคาเริ่มต้น 104,000.-
กำหนดการเดินทาง  2560กันยายน 15-24ตุลาคม  6-15 / 19-28พฤศจิกายน   3-12 / 17-26 ธันวาคม 1-10เมืองมิวนิค – หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี – พระราชวังแฮร์เรนคิมเซ - เมืองกราซ (ออสเตรีย)  – ปราสาทโชลสแบร์ก – เขตเมืองเก่า เมืองกราซ – เมืองเบลด (สโลเวเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบลด –...
VIP EUROPE HEVIZ GERMAN-AUSTRIA-HUNGARY 9 วัน 6 คืน
สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง 2560
สิงหาคม 12-20
กันยายน 9-17 / 23-1 ตุลาคม
ตุลาคม 7-15 / 21-29
ราคาเริ่มต้น 99,900.-
กำหนดการเดินทาง 2560สิงหาคม  12-20 กันยายน 9-17 / 23-1 ตุลาคมตุลาคม  7-15 / 21-29เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองฟุสเซ่นเมืองฟุสเซ่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) – เมืองเบิร์ชเทสการ์เดนเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เคลสไตน์เฮ้าส์ - เมืองลินซ์ – กรุงเวียนนา –...
VIP EUROPE CLASSIC SOUTH FRANCE 9 วัน 6 คืน
สายการบินไทย / TG
โรแมนติกชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ฝรั่งเศสใต้
ราคา 109,000
กำหนดการเดินทาง 2560             17-25กรกฎาคม6-14 สิงหาคมโรแมนติกชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ฝรั่งเศสใต้เมืองมิลาน – เมืองเจนัว – หมู่บ้านเอช – เมืองนีซเมืองนีซ – หมู่บ้าน เซนต์ พอล เดอ วองซ์ – เมืองคานส์  - เมืองมูสติเย แซงก์ มารี – เมืองวาล็องโซลเมืองอาร์ล - หมู่บ้านเลโ...
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
 
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาฯ - สิเรียม 3 วัน 2 คืน
สายการบิน นกแอร์ (DD)
กำหนดการเดินทาง 2559
กรกฎาคม 14-16 / 16-18 / 21-23 / 23-25 / 28-30 / 30-1 ส.ค.
สิงหาคม 4-6 / 6-8 / 18-20 / 20-22 / 25-27 / 27-29
กันยายน 1-3 / 3-5 / 8-10 / 10-12 / 15-17 / 17-19 / 22-24 / 24-26
ราคา 12,900.-
ย่างกุ้ง - หงสา - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - หงสา - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - มหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - เจดีย...
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม - มีนาคม
ราคาเริ่มต้น 16,999.-
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอด...
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ
3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม - มีนาคม
ราคาเริ่มต้น 16,999.-
พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - พักเรือหรู หรือ โรงแรมหรู 4 ดาว สุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น    16,999.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม - มีนาคม
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - NOVOTEL YANGON MAX สุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น    14,999.-
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม - มีนาคม
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม  ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเ...
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
 
VIP INDIA GOD GANESH 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Jet Airways (9W)
ตามรอยศรัทธาองค์เทพพระพิฆเนศวร
กำหนดวันเดินทาง : 2560 มิถุนายน 14-18 / 28-2 ก.ค. กรกฎาคม 6-10 / 19-23สิงหาคม 10-14 / 23-27 4-8 / 19-23 พฤศจิกายน 8-12 / 22 - 26ธันวาคม 7-11 / 20-24ตามรอยองค์พระพิฆเนศวร์ ณ เทวสถานที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศวร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ    เรียกว่า อัษกวินายัก  อันหมายถึงเทวสถานพระคเณ...
VIP GOD GANESH 5 วัน 3 คืน ตามรอยองค์เทพพระพิฆเนศวร์ ชมขบวนเทศกาลคเณศจตุรถี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ตามรอยองค์พระพิฆเนศวร์ ณ เทวสถานที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศวร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เรียกว่า อัษกวินายัก  อันหมายถึงเทวสถานพระคเณศ 8 องค์ (อัษฏะ แปลว่า แปด+วินายัก แปลว่า พระพิฆเนศ)ที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังศรัทธาเทวาลัยของพระพิฆเนศวร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้ง 8 แห่ง และสิทธิวินายัก เทวสถาน...
VIP ตามรอยศรัทธาองค์เทพพระพิฆเนศ
5 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มีนาคม 23-27
เมษายน 13-17
ตุลาคม 26-30
พฤศจิกายน 23-27
28 ธันวาคม – 1 มกราคม 60
เมืองมุมไบ – เมืองมาหัส – เมืองปาลี – เมืองปูเน่ - หมู่บ้านเลนยาดรี – เมืองโอซาร์ – เมืองรานจานกอน  เมืองปูเน่ - หมู่บ้านโมรากอน – เมืองสิทธาเทค – หมู่บ้านเทอูร์ – เมืองปูเน่ - เมืองมุมไบระยะเวลา 5วัน  3คืนราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
VIP IN LOVE TAJMAHAL JAIPUR AGRA
5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม 20-24
กุมภาพันธ์ 24-28
มีนาคม 23-27
ตุลาคม 26-30
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 60
ราคาเริ่มต้น 39,900.-
นำท่านเข้าชมทัชมาฮาล มรดกโลกที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อพระนางมุมตัซ จากนั้นนำเดินสู่ อักราฟอร์ด มรดกโลก ที่ติดริมแม่น้ำยมุนา 


ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06078
 
ทัวร์ประเทศต่างๆ
ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์เยอรมัน, ทัวร์ฮังการี, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์จีน, ทัวร์พม่า, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์อินเดีย,
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์โครเอเชีย, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์อเมริกา, ทัวร์ออสเตรเลีย,
ทัวร์อเมริกา,ทัวร์ดูไบ, ทัวร์อียิปต์, ทัวร์แอฟริกาใต้, ทัวร์ศีลังกา, ทัวร์ลาว, ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ไทย
เว็บสำเร็จรูป