**TOP AGENT AWARD JAPAN TOURISM IN THAILAND**
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
 
VIP JAPAN LAVENDER COOL REROUTE WOW 6วัน 3คืน สายการบินไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง 2559
มิถุนายน 28-3 ก.ค. / 29-4 ก.ค.
กรกฎาคม 6-11 / 14-19
ราคา 43,900
วัดนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ทุ่งลาเวนเดอร์ - ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโงย่า - เมืองเกียวโต - วั...
VIP JAPAN FLOWER HOKKAIDO COOL 6วัน 4คืน สายการบินไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง 2559
สิงหาคม 16-21 / 23-28 / 30-4 ก.ย.
กันยายน 6-11 / 13-18 / 20-25 / 27-2 ต.ค.
ราคา 57,900.-
เมืองฟูราโน่ (ทุ่งดอกไม้) - ไอศครีม แฮนด์เมด - โรงงานชีส - เมืองบิเออิ - BLUE POND (บ่อนํ้าสีฟ้า) - ทุ่งดอกไม้ - เมืองโซอุนเคียว - หุบผาโซอุนเคียว - นํ้าตกริวเซ - นํ้าตกงิงงะ - ถํ้านํ้าแข็ง ไอซ์พาวิเลียน - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์...
VIP JAPAN FLOWER HOKKAIDO COOL FREE 6วัน 4คืน สายการบินไทย (TG)
สิงหาคม 16-21 / 23-28 / 30-4 ก.ย.
กันยายน 6-11 / 13-18 / 20-25 / 27-2 ต.ค.
ราคา 54,900.-
เมืองฟูราโน่ (ทุ่งดอกไม้) - ไอศครีม แฮนด์เมด - โรงงานชีส - เมืองบิเออิ - BLUE POND (บ่อนํ้าสีฟ้า) - ทุ่งดอกไม้ - เมืองโซอุนเคียว - หุบผาโซอุนเคียว - นํ้าตกริวเซ - นํ้าตกงิงงะ - ถํ้านํ้าแข็ง ไอซ์พาวิเลียน - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์...
VIP JAPAN FLOWER HOKKAIDO WOW 5วัน 3คืน สายการบินไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง 2559
สิงหาคม 17-21 / 24-28 / 31-4 ก.ย.
กันยายน 7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-2 ต.ค.
ราคา 49,900.-
เมืองฟูราโน่(ทุ่งดอกไม้) - ไอศครีม แฮนด์เมด - โรงงานชีส - เมืองบิเออิ – BLUE POND (บ่อนํ้าสีฟ้ า) - ทุ่งดอกไม้ - เมืองโซอุนเคียว - หุบผาโซอุนเคียว - นํ้าตกริวเซ - นํ้าตกงิงงะ - ถํ้านํ้าแข็ง ไอซ์พาวิเลียน - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่อง...
VIP JAPAN FLOWER LAVENDER HOKKAIDO COOL (CHERRY PICKING) สายการบินไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง 2559
กรกฎาคม 5-10 / 12-17 / 19-24 / 26-31
สิงหาคม 2-7
ราคา 68,900.-
เมืองฟูราโน่(ทุ่งลาเวนเดอร์ หรือ ทุ่งดอกไม้) -ไอศครีม แฮนด์เมด - โรงงานชีสฟูราโน่ - เมืองบิเออิ - BLUE POND (บ่อน้ำสีฟ้ า) - ทุ่งลาเวนเดอร์ - เมืองโซอุนเคียว - หุบผาโซอุนเคียว - น้ำตกริวเซ - น้ำตกงิงงะ - ถ้ำน้ำแข็ง ไอซ์พาวิเลียน - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมง - ชมภาพศิลปะบน...
VIP JAPAN FLOWER HOKKAIDO COOL FREE (CHERRY PICKING) 6วัน 4คืน สายการบินไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง 2559
กรกฎาคม 5-10 / 12-17 / 19-24 / 26-31
สิงหาคม 2-7
ราคา 65,900.-
เมืองฟูราโน่(ทุ่งลาเวนเดอร์ หรือ ทุ่งดอกไม้) -ไอศครีม แฮนด์เมด - โรงงานชีสฟูราโน่ - เมืองบิเออิ - BLUE POND(บ่อน้ำสีฟ้า) - ทุ่งลาเวนเดอร์ - เมืองโซอุนเคียว - หุบผาโซอุนเคียว - น้ำตกริวเซ - น้ำตกงิงงะ - ถ้ำน้ำแข็ง ไอซ์พาวิเลียน - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมง - ชมภาพศิลปะบนนา...
VIP JAPAN LAVENDER HOKKAIDO COOL FREE 6คืน 4วัน สายการบินไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง 2559
มิถุนายน 28-3 ก.ค.
กรกฎาคม 6-11 / 26-31
ราคา 57,900.-
ทะเลสาบชิโคสึ - หมู่บ้านชาวไอนุ - หุบเขานรกจิโคกุดานิ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - สวนผลไม้(เก็บเชอรี่) - สวนฟูกิดะชิ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - โรงงานเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า - เมืองซัปโปโร - เมืองบิเออิ - ทุ่งดอกไม้ ชิกิไซ ฮิลล์ - BLU...
VIP JAPAN LAVENDER HOKKAIDO COOL 6วัน 4คืน สายการบินไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง 2559
มิถุนายน 28-3 ก.ค.
กรกฎาคม 6-11 / 26-31
ราคา 59,900.-
ทะเลสาบชิโคสึ - หมู่บ้านชาวไอนุ - หุบเขานรกจิโคกุดานิ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - สวนผลไม้ (เก็บเชอรี่) - สวนฟูกิดะชิ - โรงกลั่น นิกกะวิสกี้ โยอิชิ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - โรงงานเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร - เมืองบิเออิ - ทุ่งดอกไม้ ชิกิไซ ฮิลล์ - BLU...
VIP JAPAN HOKKAIDO LAVENDER 5วัน 3คืน
สายการบินไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง 2559
มิถุนายน 9-13 / 16-20
ราคา 39,900
เมืองฟูราโน่ (ทุ่งลาเวนเดอร์) - ไอศครีม แฮนด์เมด  - โรงงานชีสฟูราโน่ - เมืองบิเออิ - ทุ่งดอกไม้ - BLUE POND (บ่อน้ำสีฟ้า) - เมืองซัปโปโร - ตลาดเช้านิโจ - โอโดริ พาร์ค - หอนาฬิกา -  อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า - โอตารุ&nb...
VIP JAPAN SKI HOKKAIDO COOL FREE
6 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มีนาคม18-23**
ราคาเริ่มต้น 49,900.-
สนามบินชิโตเซ่ - หมู่บ้านอาบิราโชว (ปั้นตุ๊กตาหิมะ)+ เล่นสกี  - เมืองโซอุนเคียว  - หุบผาโซอุนเคียว น้ำตกริวเซย์ + น้ำตกงิงงะ – เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว (เช็ควันเดินทาง) - ถ้ำน้ำแข็ง ไอซ์พาวิเลียนเมืองอาซาฮิคาว่า –  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมง – เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไ...
0.4 67 th SAPPORO SNOW FESTIVAL NOBORIBETSU-YUBARI
OTARU-SAPPORO 6 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
2 - 7 กุมภาพันธ์ 59
ราคาเริ่มต้น 59,900.-
«“ร่วมฉลอง “เทศกาลหิมะ” อันยิ่งใหญ่ครบรอบ 67 ปี ณ สวนโอโดริ” « สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานบนลายสกีที่ “Yubari Ski Resort” « นั่งแชร์ลิฟท์ขึ้นชมวิวเมืองซัปโปโร “Okurayama Ski Jump Stadium” ในมุมมองแบบ 360 องศา « สัมผัสวิถีชีวิตของ “ชนเผ่าไอนุ” ณ “หมู่บ้านไอนุ” ชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด « นั่...
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
 
GERMANY-FRANCE-SWISS 8 วัน 5 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม 9-16 / 16-23 / 23-30 /30 - 6 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 6-13 / 23-20 / 20-27 / 27 - 5 มี.ค.
มีนาคม 5-12 / 12-19 / 19-26
ราคาเริ่มต้น 110,000.-
โปรแกรมเพื่อสุขภาพ @ PANACEE พักและสัมผัสกับโอโซนบริสุทธิ์อันดับต้นๆ ของโลกแช่น้ำแร่เพื่อบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ พร้อมทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และ ทานอาหารเพื่อสุขภาพ ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น    110,000.-
GRAND SWITZERLAND 9 วัน 6 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม 16-22 / 23-29 / 30 - 5 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 6-12 / 13-19 / 20-26 / 27 - 4 มี.ค.
มีนาคม 5-11 / 12-18 / 19-25 / 26 - 1 เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 139,900.-
ซูริค – ลูเซิร์น - WILHELM TELL EXPRESS – ลูกาโน่ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS – แซงต์มอริสแซร์มัท -  ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) – อันเดอร์แมทนั่งรถไฟสาย Glacier Express - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA – กืซตาด์ก กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP...
HUNGARY-AUSTRIA 8 วัน 5 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม 9-16 / 16-23 / 23-30 / 30 - 6ก.พ.
กุมภาพันธ์ 6-13 / 13-20 / 20-27 / 27 - 5 มี.ค.
มีนาคม 5-12 / 12-19 / 19-26
ราคาเริ่มต้น 97,900.-
โปรแกรมเพื่อสุขภาพ แช่สปาที่ HEVIZ พัก และผ่อนคลาย แช่ทะเลสาบน้ำพุร้อนธรรมชาติเพื่อสุขภาพบำบัดรักษาโรคข้อ ข้อเข่าเสื่อม และดูแลผิวพรรณให้เต่งตึงพร้อมพักโรงแรม 5 ดาวที่สวยที่สุดในฮังการี่ ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น    97,900.-
สเปน - โปรตุเกส 8 วัน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม - มีนาคม
ราคาเริ่มต้น 49,999.-
คอร์โดบ้าร์ - มัสยิดเมสกิต้า- มหาวิหารแห่งเซวีญ่า - ลิสบอน - เคป เดอรอก้า - บาดาจอซ -แมดดริดมหาวิหารเมืองโทเลโด้ เมืองประวัติศาสตร์ - พระราชวังหลวง ชิมอาหารพื้นเมือง...ข้าวผัดสเปน + ชมระบำฟลามิงโก้ ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น    49,999....
PROMOTION GRAND ITALY 8 วัน (EK)
กำหนดการเดินทาง 2559
กุมภาพันธ์ 12-19
มีนาคม 19-26
เมษายน 5-12 / 12-19
ราคาเริ่มต้น 48,888.-
กรุงเทพฯ – โบโลญจ์ญ่า – ล่องเรือเกาะเวนีส - เวนิส – เวโรนา - มิลาน – เจนัว - ลาสเปเซีย – ปิซ่า - ฟลอเรนซ์ – THE MALL OUTLET - ฟลอเร้นซ์ – โรม  ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น    48,888.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
 
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม - มีนาคม
ราคาเริ่มต้น 16,999.-
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอด...
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ
3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม - มีนาคม
ราคาเริ่มต้น 16,999.-
พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - พักเรือหรู หรือ โรงแรมหรู 4 ดาว สุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น    16,999.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม - มีนาคม
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - NOVOTEL YANGON MAX สุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น    14,999.-
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม - มีนาคม
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม  ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเ...
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
 
VIP ตามรอยศรัทธาองค์เทพพระพิฆเนศ
5 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มีนาคม 23-27
เมษายน 13-17
ตุลาคม 26-30
พฤศจิกายน 23-27
28 ธันวาคม – 1 มกราคม 60
เมืองมุมไบ – เมืองมาหัส – เมืองปาลี – เมืองปูเน่ - หมู่บ้านเลนยาดรี – เมืองโอซาร์ – เมืองรานจานกอน  เมืองปูเน่ - หมู่บ้านโมรากอน – เมืองสิทธาเทค – หมู่บ้านเทอูร์ – เมืองปูเน่ - เมืองมุมไบระยะเวลา 5วัน  3คืนราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
VIP IN LOVE TAJMAHAL JAIPUR AGRA
5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง 2559
มกราคม 20-24
กุมภาพันธ์ 24-28
มีนาคม 23-27
ตุลาคม 26-30
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 60
ราคาเริ่มต้น 39,900.-
นำท่านเข้าชมทัชมาฮาล มรดกโลกที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อพระนางมุมตัซ จากนั้นนำเดินสู่ อักราฟอร์ด มรดกโลก ที่ติดริมแม่น้ำยมุนา 


ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06078
 
ทัวร์ประเทศต่างๆ
ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์เยอรมัน, ทัวร์ฮังการี, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์จีน, ทัวร์พม่า, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์อินเดีย,
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์โครเอเชีย, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์อเมริกา, ทัวร์ออสเตรเลีย,
ทัวร์อเมริกา,ทัวร์ดูไบ, ทัวร์อียิปต์, ทัวร์แอฟริกาใต้, ทัวร์ศีลังกา, ทัวร์ลาว, ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ไทย
เว็บสำเร็จรูป